Aktuality24

Aktuálne správy na Slovensku a vo svete

Horúca správa Česko zatvára hranice

2 min read

Na dálnici D2 se na hranièním pøechodu Lanžhot na Bøeclavsku kvùli opatøení na slovenská stranì vytvoøila 13. bøezna 2020 po deváté hodinì ráno asi osmikilometrová kolona pøedevším kamionù. Doprava u hranic je svedena do jednoho jízdního pruhu. Podle zpravodaje ÈTK na místì všem, kdo hranice pøejíždìjí, slovenští hasièi v ochranných oblecích mìøí teplotu, policisté v rouškách rozdávají informaèní letáky. Ty, kterým neumožní vstup, obracejí zpìt do ÈR. Slovensko plánuje uzavøít hranièní pøechody nejen s Èeskou republikou, ale i Maïarskem, Rakouskem a Ukrajinou. Vstup do zemì chce umožnit pouze lidem, kteøí mají na Slovensku trvalý a pøechodný pobyt nebo jiné povolení k pobytu.

Informovala o tom webová stránka televízie Nova.

česká republika od polnoci z piatka na sobotu zatvorí hranice pre takmer všetkých cudzincov. Vstúpiť na jej územie budú môcť len v nevyhnutných prípadoch. Informovala o tom webová stránka televízie Nova s odvolaním sa na české ministerstvo zahraničných vecí.

„Česká vláda sa rozhodla zakázať všetky cesty do Českej republiky, ktoré nie sú nevyhnutné. A to bez ohľadu na to, z akej krajiny (zelenej, oranžovej alebo červenej) cestujete. Rozhodnutie vstupuje do platnosti o polnoci z piatka na sobotu,“ oznámilo české ministerstvo zahraničných vecí na svojom anglickojazyčnom účte na sociálnej sieti Twitter.

Podľa zverejneného uznesenia majú z tohto pravidla výnimku napríklad cudzinci cestujúci do Česka za prácou, vzdelaním, na úrady alebo k lekárovi. Taktiež môžu prísť navštíviť rodinu, avšak iba v nevyhnutných prípadoch, ktoré uznesenie bližšie nešpecifikuje. Zákaz sa tiež netýka svadieb a pohrebov. Obmedzenie bude platiť, rovnako ako núdzový stav, najmenej do 14. februára.

Protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 česká vláda sprísnila naposledy vo štvrtok. Tieto pravidlá vstupujú do platnosti taktiež od polnoci z piatka na sobotu. Na dovolenku do hôr budú môcť občania ísť len do vlastných rekreačných objektov. Služobné cesty bude musieť pracovník absolvovať bez rodiny a preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa alebo klienta.

Správu aktualizujeme.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *