Aktuality24

Aktuálne správy na Slovensku a vo svete

SNS považuje očkovaciu lotériu za diskriminačnú a ňou si kupuje daňových poplatníkov

2 min read

Slovenská národná strana odmieta nekoncepčné vládne opatrenia, neustály tlak na nezaočkovanú verejnosť a podporuje aktivity nespokojných občanov. Majú legitímne právo vyjadriť svoj názor na diskrimináciu a ohrozovanie svojich ľudských práv a slobôd.

Najnovším príkladom je novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú predkladá minister vnútra. Vložením nového odseku, podľa ktorého „Orgány verejného zdravotníctva sú na účely vyznačenia prekážky práva voliť podľa § 4 povinné oznámiť príslušnej obci údaje o občanovi, ktorému bolo zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia a to v posledný deň predo dňom volieb alebo v deň volieb…“ vznikajú vážne pochybnosti o porušení ústavných práv veľkej skupiny občanov.

SNS poukazuje na skutočnosť, že diskriminačná je paradoxne aj očkovacia lotéria, ktorá je určená opäť len pre jednu cca 2 miliónovú skupinu zaočkovaných občanov. Ale ministerstvo financií vkladá do lotérie 21 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, teda z peňazí všetkých – aj nezaočkovaných daňových poplatníkov. Tí sú z lotérie vylúčení len preto, lebo z rôznych zdravotných alebo osobných dôvodov nesúhlasia s vládnou očkovacou stratégiou.

Slovenská národná strana si ctí ústavné práva občanov a vždy bude stáť na strane tých, voči ktorým štátna moc uplatňuje rôzne formy nátlaku, represie a bezprávia. Vláda a politika nemajú ľudí trestať, rozdeľovať, jedných zvýhodňovať na úkor druhých, ale majú spoločnosť spájať na báze spravodlivosti a rešpektu.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *