ReklamaDelíme sa o pekné príbehy

Spravodajský portál Aktuality24.sk každý mesiac navštívi viac ako 1 000 000 návštevníkov z celého Slovenska.

Zameriavame sa na pozitívne správy a príbehy, ktoré dokážu ľudí potešiť či inšpirovať. Tento typ obsahu generuje vysokú návštevnosť.

Inzercia

Aktuality24.sk je súkromné médium, naše financovanie je transparentné, nebudeme financovaní prostredníctvom fondov EÚ ani iných nástrojov, ktoré by obmedzili slobodu a nezávislosť média.

Základným zdrojom financovania v budúcnosti bude spoplatnený prístup k článkom. Kým sa tak stane, naše články sú voľne otvorené a dostupné.

Sme otvorení zverejňovaniu reklamy, ktorá nie je v etickom konflikte s našim poslaním a hodnotovým zázemím.

Ak chcete na webstránke Aktuality24.sk umiestniť svoju reklamu, napíšte nám na mail redakcia@aktuality24.sk alebo zatelefonujte na číslo 0944704130 Vieme ponúknuť individuálne podmienky.


Spoločnosť La Plata Production nezodpovedá za obsah Príspevkov Používateľov, ani za obsah diskusie na Webových stránkach.